Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Nedir?

Çevre danışmanlık, işletmelerin çevresel etkilerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla uzmanlık gerektiren bir hizmettir. Bu hizmet, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere çevre yönetimi, sürdürülebilirlik, atık yönetimi, enerji verimliliği ve çevresel düzenlemelere uyum gibi konularda destek sağlar. Ayrıca, işletmelerin çevre performansını iyileştirmelerine, çevre dostu uygulamaları benimsemelerine ve mevzuatlara uygun şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olur.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Kimler Tarafından Verilir?

01.11.2022 Tarih ve 32000 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Bakanlık tarafından yetkilendirilen (DMR Mühendislik gibi) Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yapılır. Buna istinaden tüm izin ve lisans başvuruları sanayi tesisleri adına bizim gibi Çevre Danışmanlık Firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Çevreyi kirletici etkisi olan firmalar, ya kendi bünyesinde çevre yönetim birimi kurmak ya da (Dmr Mühendislik gibi) Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık firmaları ile sözleşme yapmak zorundadırlar.

Çevre Danışmanlık Hizmeti: Sürdürülebilir Geleceğe Adım Atmak

Günümüzde çevre, üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Hızla artan nüfus, endüstriyel faaliyetlerin çoğalması ve doğal kaynakların sınırlı olması, çevre sorunlarını derinleştirmektedir. Bu bağlamda, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin çevre dostu bir yaklaşım benimsemeleri ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. İşte tam bu noktada, çevre danışmanlık hizmetleri devreye girer.

Çevre Danışmanlık Hizmetinin Önemi

Çevre danışmanlık hizmeti, işletmelerin sadece yasal düzenlemelere uymakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmalarına da yardımcı olur. Bu hizmet, işletmelerin çevresel etkilerini değerlendirmelerine, kaynak kullanımını optimize etmelerine ve atıkları azaltmalarına katkı sağlar. Ayrıca, enerji verimliliği önlemleri ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi konularda da rehberlik ederek işletmelerin karbon ayak izini azaltmalarına destek olur.

Çevre Danışmanlık Hizmetinin İşletmelere Sağladığı Avantajlar

 • Yasal Uyum ve Risk Azaltma: Çevre danışmanlık, işletmelerin çevresel mevzuatlara uyum sağlamalarına ve bu konudaki riskleri minimize etmelerine yardımcı olur. Bu da hukuki sorunların önlenmesinde kritik bir rol oynar.
 • Sürdürülebilirlik: İşletmeler, çevre danışmanlık hizmeti ile sürdürülebilir iş uygulamalarını benimseyerek gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakma konusunda liderlik yapabilir.
 • Rekabet Avantajı: Çevre dostu uygulamalara sahip işletmeler, tüketiciler ve yatırımcılar tarafından daha fazla tercih edilebilir. Bu da rekabet avantajı sağlar.
 • Maliyet Tasarrufu: Çevre danışmanlık, enerji verimliliği ve atık yönetimi konularında işletmelerin maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur. Daha etkili kaynak kullanımı, uzun vadede maliyet tasarrufuna yol açar.
 • İyileştirilmiş İmaj: Çevre dostu uygulamalar, işletmelerin toplum nezdinde daha olumlu bir imaj oluşturmalarına katkı sağlar. Bu da müşteri sadakatini artırabilir.

Çevre danışmanlık hizmeti, işletmelerin sadece çevresel düzenlemelere uymakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almalarına yardımcı olan önemli bir araçtır. Bu hizmet, işletmelerin çevre performansını iyileştirmelerine, maliyetleri azaltmalarına ve toplumlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine katkı sağlar. Çevre danışmanlık, geleceğin sürdürülebilir işletmeleri için kılavuzluk eden bir unsur olarak, iş dünyasının ahlaki ve çevresel sorumluluğunu desteklemeye devam edecektir.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Aşağıdaki Hizmetleri Sağlıyoruz;

 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması
 • Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
 • Çevre İzin ve Lisans Belgesinin Alınması
 • Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması
 • İç Tetkik çalışmalarının yapılması
 • Eğitim çalışmalarının yapılması
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Onay Alınması
 • Çevre Mevzuatları kapsamında beyan/ bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Atık Su Görüş Yazısı/ Deşarj İzin Belgelerinin Alınması
 • Kütle Denge Tablolarının Doldurulması
 • Tesis yetkililerine yönelik eğitim çalışmaları
 • ÇED Görüş Yazılarının Alınması